+389 (0)31 452 282
English
CISA
ПРОИЗВОДИ ВО ОВАА КАТЕГОРИЈА...
714 series
CISA дипломатот серија 714 се произведува во две големини и може да се подеси да работи со 5 различни сили na затворање. Најадекватna сила на затворање e (BG EN 2-3-4 или 4-5-6) може да се постави едноставно прилагодуваjќо ja позицијата на раката.
8710
8710 може да се користи за влезовите на секундарна важност во продавници, куќи и блокови на станови, кога основната безбедност е потребна. Во согласност со EN 1303:2005.

C2000